Προϊόντα Φλεξογραφίας

Δείχνοντας συνέπεια στις απαιτήσεις των σύγχρονων Φλεξογραφικών μονάδων, η Printsol αριθμεί μία ευρεία γκάμα υλικών για όλα τα είδη της Φλεξογραφίας.

Παρακάτω θα βρείτε όλα τα υλικά της εταιρείας μας

Μελάνια Φλεξογραφίας

Όνομα Περιγραφή Συσκευασία
Duoplast
Μελάνια Οινοπνεύματος (Νιτροκυτταρίνης) καθώς και μελάνια ΜΑΤT (Matte) για φιλμ Πολυαιθυλενίου, φίλμ Πολυπροπυλενίου, Αλουμίνιο, Χαρτί  20kg/170kg/900kg
Flexofilm
Πολυαμιδικά μελάνια (Ισοπροπυλικης) για φιλμ Πολυαιθυλενίου, φιλμ Πολυπροπυλενίου,  20kg/170kg/900kg
Ecomat B163
Μελάνια Βio με πιστοποίηση ΕΝ 13432:2000 από την Ευρωπαϊκή Ένωση για εκτύπωση σε βιοδιασπώμενα υλικά. 20kg/170kg/900kg

 

Διαλύτες Μελανιών Φλεξογραφίας

Όνομα Περιγραφή Συσκευασία
Printflex 80.20
Διαλύτης για συνηθισμένη χρήση εκτύπωσης. Κατάλληλος για Φωτοπολυμερικά κλισέ. Μέσος βαθμός εξάτμισης  20kg/160kg/800kg
Printflex 70.30
Διαλύτης για συνηθισμένη χρήση εκτύπωσης. Κατάλληλος για Φωτοπολυμερικά κλισέ. Η μεγαλύτερη ποσότητα Αιθυλικής Ακετόνης (Ethyl Acetate) αυξάνει το βαθμό εξάτμισης περισσότερο από το Printflex 80.20  20kg/160kg/800kg
Printflex 60.20.20
Διαλύτης για συνηθισμένη χρήση εκτύπωσης. Κατάλληλος για Φωτοπολυμερικά κλισέ. Μέσος βαθμός εξάτμισης 20kg/160kg/800kg
Printflex 40.40.20
Διαλύτης για συνηθισμένη χρήση εκτύπωσης. Κατάλληλος για Φωτοπολυμερικά κλισέ. Μέσος βαθμός εξάτμισης. Η προσθήκη Ισοπροπυλικής Αλκοόλης, κάνει τον διαλύτη πιο ισορροπημένο για περιόδους με υψηλότερη θερμοκρασία και υγρασία  20kg/160kg/800kg
Etaflex 90.10
Διαλύτης για συνηθισμένη χρήση εκτύπωσης. Κατάλληλος για Φωτοπολυμερικά κλισέ. Μέσος βαθμός εξάτμισης  20kg/160kg/800kg
Etaflex 80.20
Διαλύτης για συνηθισμένη χρήση εκτύπωσης. Κατάλληλος για Φωτοπολυμερικά κλισέ. Μέσος βαθμός εξάτμισης 20kg/160kg/800kg

Διαλύτες Πολυαμιδικών Μελανιών

Όνομα Περιγραφή Συσκευασία
EP.IPA.IBA
Διαλύτης για Πολυαμιδικά μελάνια.Δεν είναι κατάλληλος για Φωτοπολυμερικά κλισέ. Βαθμός εξάτμισης κάτω του μέσου  20kg/160kg/800kg
ISOBUTYL ALCOHOL
 Επιβραδυντής Πολυαμιδικών Μελανιών  20kg/160kg/800kg

Βοηθητικά Εκτύπωσης-Επιβραδυντές/Επιταχυντές

Όνομα Περιγραφή Συσκευασία
METHOXY PROPANOL
Διαλύτης για την αραίωση και τη ρύθμιση της ταχύτητας στεγνώματος των φλεξογραφικών και βαθυτυπικών μελανιών  23kg/180kg/900kg
RETARDER
Επιβραδυντικό  23kg/180kg/900kg
ETHOXYPROPANOL
Διαλύτης για τη ρύθμιση της ταχύτητας στεγνώματος των φλεξογραφικών και βαθυτυπικών μελανιών  23kg/180kg/900kg
ETHYL ACETATE
Διαλύτης για τη ρύθμιση της ταχύτητας στεγνώματος των φλεξογραφικών και βαθυτυπικών μελανιών 23kg/180kg/900kg
N-PROPANOL ACETATE
Διαλύτης για τη ρύθμιση της ταχύτητας στεγνώματος των φλεξογραφικών και βαθυτυπικών μελανιών 23kg/180kg/900kg

Καθαριστικά Anilox

Όνομα Περιγραφή Συσκευασία
HIDRO ANILOX
Για μελάνια νερού  5lit/10lit/20lit
SOLVENT ANILOX
Για μελάνια διαλύτου  5lit/10lit/20lit
UV ANILOX
Για μελάνια UV  5lit/10lit/20lit