Προϊόντα για Αγροχημικά

Διαλύτες για την παραγωγή Λιπασμάτων καθώς και για τη Βιομηχανία των Αγροχημικών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον προϊόντα

Όνομα Συσκευασία
Butyl Glycol
18kg/180kg/900kg
N Methyl Pyrrolidone (NMP)
20lit/200lit/1000lit
Αιθυλενογλυκόλη (MEG)
20lit/200lit/1000lit
Aceton
20lit/200lit/1000lit
Μεθανόλη
16kg/160kg/790kg
Μεθανόλη με Τολουόλιο
16kg/160kg/790kg
Ισοπροπυλική Αλκοόλη 99.9% (IPA)
16kg/160kg/790kg