Βιομηχανία Χρωμάτων & Δομικών Υλικών

Προϊόντα

Όνομα Συσκευασία
Butyl Acetate Συσκευασία 20/180/800kg
Butyl Glycol Συσκευασία 20/180/800kg
Methoxy Propanol Συσκευασία 23/180/900kg
Methyl Ethyl Ketone Συσκευασία 20/180/800kg
White Spirit Συσκευασία 20/180/800kg
Aceton Συσκευασία 20/180/800kg
Glycerine Συσκευασία 20/180/800kg
Methanol Συσκευασία 20/180/800kg
Xylene Συσκευασία 20/180/800kg
Propylene Glycole Συσκευασία 20/180/800kg
Perchloroethylene Συσκευασία 23/250/900kg