Διαλυτικά για διαγράμμιση οδοστρώματος

Διαλυτικά για την διαγράμμιση του οδοστρώματος.

Εξαιρετική αραίωση με όλα τα χρώματα

Όνομα Συσκευασία
White Spirit-Διαλυτικό Γενικής Χρήσης 20lit/200lit/1000lit
UNO-Διαλυτικό Νίτρο για αραίωση όλων των βερνικών, ασταριών & χρωμάτων 20lit/200lit/1000lit
UNO "R"-Διαλυτικό Νίτρο για αραίωση όλων των βερνικών, ασταριών & χρωμάτων (ταχυστέγνωτο) 20lit/200lit/1000lit
Aceton-Καθαριστικό πινέλιων & πιστολιών βαφής 20lit/200lit/1000lit