Διαλυτικά αραίωσης Ασταριών και Χρωμάτων

Διαλυτικά για τις Μεταλλικές Κατασκευές. Μια σειρά διαλυτικών για την αραίωση τόσο των ασταριών όσο και των  χρωμάτων Αλκυδικών, Εποξειδικών, Πολυουρεθάνης, 2 συστατικών κ.α. Η εταιρεία μας παρουσιάζει τη νέα σειρά διαλυτικών για τις μεταλλικές κατασκευές που αφορούν σε κάθε είδους primer και χρώματος. Οι διαλύτες αυτοί είναι πλήρως συμμορφωμένοι με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι συμβατοί με κάθε τύπο ασταριού ή χρώματος οποιαδήποτε εταιρείας.

Όνομα Συσκευασία
White Spirit-Διαλυτικό Γενικής Χρήσης 20lit/200lit/1000lit
UNO-Διαλυτικό Νίτρο για αραίωση όλων των βερνικών, ασταριών & χρωμάτων
20lit/200lit/1000lit
UNO "R"-Διαλυτικό Νίτρο για αραίωση όλων των βερνικών, ασταριών & χρωμάτων (ταχυστέγνωτο)
20lit/200lit/1000lit
Aceton-Καθαριστικό πινέλιων & πιστολιών βαφής
20lit/200lit/1000lit
Epoxy Thinner-Διαλυτικό για την αραίωση Εποξειδικών ασταριών & Χρωμάτων
16kg/160kg/790kg
Poly HQ 4450-Διαλυτικό για αραίωση χρωμάτων Πολυουρεθάνης 16kg/160kg/790kg