Προϊόντα Απορρυπαντικών

Στα πλαίσια της ευρύτερης επέκτασης στον τομέα των χημικών,  η Printsol έχει ήδη στο ενεργητικό της πολλά υλικά που αφορούν στην παραγωγή απορρυπαντικών και καθαριστικών

Προϊόντα

Όνομα Συσκευασία
ISOPROPYL ALCOHOL Συσκευασία 25/200/1000lit
METHOXY PROPANOL  Συσκευασία 23/180/900kg
BUTYL GLYCOL  Συσκευασία 23/180/900kg
BUTYL GLYCOL ACETATE  Συσκευασία 23/180/900kg
BUTYL DIGLYCOL ACETATE  Συσκευασία 23/180/900kg
N METHYL PYRROLIDONE  Συσκευασία 23/180/900kg
TETRACHLOROEHTYLENE  Συσκευασία 23/180/900kg
DOWANOL DPM Συσκευασία 23/180/900kg
ΜETHANOL Συσκευασία 20/160/800kg
TOLUENE Συσκευασία 25/200/1000lit
XYLENE Συσκευασία 25/200/1000lit